Hyr ose Regjistrohu për të dërguar një material

Si pjesë e procesit të dorëzimit të materialit, autorët duhet të kontrollojnë materialin për të qënë në pajtim me gjërat e mëposhtme, si dhe materialet mund t'u kthehen autorëve nëse nuk pajtohen me udhëzimet.

  • Materiali nuk është botuar më parë dhe nuk është dorëzuar në ndonjë revistë tjetër për shqyrtim (ose është dhënë shpjegim në Komentet për Editorin)
  • Skedari i dorëzuar është në formatin OpenOffice, Microsoft Word, ose RTF.
  • Nëse egzistojnë, janë dhënë URL për referencat.
  • Teskti është me një hapësirë; është përdorur madhësia e fontit 12; është përdorur teksti i pjerrët dhe jo i nënvizuar (me përjashtim të adresave URL); dhe të gjitha ilustrimet, figurat dhe tabelat janë vendour në vendet përkatëse brenda tekstit, dhe jo në fund të shkrimit.
  • Teksti i përmbahet kërkesave stilistike dhe bibliografike të parashtruara në Udhëzimet për Autorët.