Redaksia e Revistës Albanon njofton se do të rifillojë pranimin e shkrimeve për numrin e 9 (nëntë) të revistës ALBANON. Shkrimet duhet të jenë midis 8-10 faqeve format A4.