Përshkrimi i Revistës

“Albanon” është një revistë kombëtare etno-kulturore ku pikëtakohen e shkuara, e sotmja dhe e ardhmja e Shqipërisë dhe e shqiptarëve kudo që jetojnë. Ajo ofron hapësirën e duhur të kontributit dhe debatit kulturor e shkencor të  intelektualëve, studiuesve e dashamirëve të kulturës, shkencës e gjuhës shqipe, që vijnë nga e tërë hapësira jonë kombëtare. Gjithashtu revista iu vjen në ndihmë edhe studjuesve të rinj, të cilët do të gjejnë tek “Albanon” një mundësi më shumë për të shfaqur idetë, mendimet dhe qasjet e tyre të guximshme në fushat ku ata studiojnë e kontribuojnë.


Botimi online i “Albanon” do të ruajë e zgjerojë hapësirën dhe këndvështrimet që lidhen me historinë, traditën, etnografinë, arsimin, artin, kulturën, etj., e njëherazi do të mundësojë trajtesa të natyrës sociale, kulturore, filozofike, artistike e gjuhësore që lidhen me aktualitetin dhe të ardhmen e shqiptarëve. 

Albanon, nr 4, 2019

Në këtë numër janë përmbledhur shkrimet dhe materialet e përgatitura për kujtesën e 110 vjetorit të hapjes së Shkollës Normale të Elbasanit. 

 

Botuar: Shk 21, 2020

Fjala përshëndetëse në konferencën e 110-vjetorit të Normales, “Përtej mitit”

1-3 Prof. Dr. Valter Memisha
PDF
111

Përtej mitit për Normalen

Vlera që i shërbejnë së tashmes

4-9 Prof. Dr. Tomorr Plangarica
PDF
10

Aktualiteti i Normales, një vlerë universale

10-15 Prof. Dr. Liman Varoshi, Mustafa Kadzadej
PDF
5

Historiku i hapjes së Normales përmes burimeve arkivore

16-23 Prof. Dr. Majlinda Peza-Perriu
PDF
52

Normalja e Elbasanit dhe mjedisi universitar

(Kumtesë për 110-vjetorin e shkollës Normale)

24-29 Dr. Peçi Naqellari
PDF
41

Pasqyrimi i themelimit të Normales së Elbasanit në shtypin kombëtar

(në 110-vjetorin e fillimit të punës së saj)

30-40 Prof. Dr. Hajrullah Koliqi
PDF
4

Rrugëtimi i nxënësve të Normales së Elbasanit

41-45 Prof. Dr. Luljeta Isaku
PDF
6

“Vlera të rishfaqura” si një rizbulim i qytetit

46-49 Prof. as. Dr. Teuta Toska
PDF
56

“Normalisti” që vijoi nji traditë dhe krijoi nji traditë

70-74 Rudolf Deliana
PDF
4

Mbresa e kujtime në nder të 110-vjetorit të Normales së Elbasanit

75-81 Grigor Kallajxhiu

Kujtime nga Normalja (në kuadrin e 110-vjetorit të Normales)

82-84 Shefikat Kovaçi
PDF
1

“Radhoi i Algjebrës” Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan

Dhurata Valera, Migena Kapllani
PDF
83
Shiko të Gjithë Numrat