Informacion Për Autorët

Të interesuar të botoni në këtë revistë? Ju rekomandojmë që të lexoni faqen Rreth Revistës për politikat e seksioneve të revistës, gjithashtu dhe Udhëzimet Për Autorët. Autorët duhet të regjistrohen me revistën përpara se të dorëzojnë shkrimet, ose në jane të regjistruar , thjesht mund të futen dhe të fillojnë procesin me pesë hapa të dorëzimit.