Informacion për Lexuesit

Inkurajojmë lexuesit të regjistrohen për shërbimin e njoftimit të publikimit të kësaj reviste. Përdorni linkun Regjistrohu në krye të faqes së internetit të revistës. Ky regjistrim do të rezultojë në marrjen nga ana e lexuesit , të Tabelës së Përmbajtjes me email për çdo numër të ri të revistës. Kjo listë i mundëson gjithashtu revistës të demostrojë nivelin e mbështetjes ose numrin e lexuesve.  Shiko Deklaratën e Privatësisë, që siguron lexuesit se emri dhe adresa e emailit të tyre nuk do të përdoren për arsye të tjera.