Në këtë numër janë përmbledhur shkrimet dhe materialet e përgatitura për kujtesën e 110 vjetorit të hapjes së Shkollës Normale të Elbasanit. 

 

Botuar: Shk 21, 2020

Fjala përshëndetëse në konferencën e 110-vjetorit të Normales, “Përtej mitit”

1-3 Prof. Dr. Valter Memisha
PDF
109

Përtej mitit për Normalen

Vlera që i shërbejnë së tashmes

4-9 Prof. Dr. Tomorr Plangarica
PDF
9

Aktualiteti i Normales, një vlerë universale

10-15 Prof. Dr. Liman Varoshi, Mustafa Kadzadej
PDF
4

Historiku i hapjes së Normales përmes burimeve arkivore

16-23 Prof. Dr. Majlinda Peza-Perriu
PDF
51

Normalja e Elbasanit dhe mjedisi universitar

(Kumtesë për 110-vjetorin e shkollës Normale)

24-29 Dr. Peçi Naqellari
PDF
38

Pasqyrimi i themelimit të Normales së Elbasanit në shtypin kombëtar

(në 110-vjetorin e fillimit të punës së saj)

30-40 Prof. Dr. Hajrullah Koliqi
PDF
3

Rrugëtimi i nxënësve të Normales së Elbasanit

41-45 Prof. Dr. Luljeta Isaku
PDF
5

“Vlera të rishfaqura” si një rizbulim i qytetit

46-49 Prof. as. Dr. Teuta Toska
PDF
50

“Normalisti” që vijoi nji traditë dhe krijoi nji traditë

70-74 Rudolf Deliana
PDF
3

Mbresa e kujtime në nder të 110-vjetorit të Normales së Elbasanit

75-81 Grigor Kallajxhiu

Kujtime nga Normalja (në kuadrin e 110-vjetorit të Normales)

82-84 Shefikat Kovaçi
PDF
1

“Radhoi i Algjebrës” Klasa e IItë, Shkolla Normale Elbasan

Dhurata Valera, Migena Kapllani
PDF
83